NETEKTIS

brimiene.jpg - 72.27 KbIN MEMORIAM DR. VANDA BRIMIENĖ
( 1934-05-15 – 2015-05-16)

Sau į kelią neimu aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...

Senjorų atminimo alėjoje sulapos dar vienas – jau penktasis ąžuoliukas, kuris oš primindamas iškilią asmenybę, pedagogę, mokslininkę, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) Garbės rektorę dr. VANDĄ BRIMIENĘ.
Obelų žiedlapiais apsnigtu Amžinybės taku mylima mūsų bendruomenės narė iškeliavo gegužės 16 d. po ilgos ir sunkios ligos. Net ir tada, kai jos vilčių ir troškimų gelmėse jau glūdėjo tylus žinojimas apie Amžinybę, ji nepalūžo, niekuomet nedėjo taško savo gyvenime. Buvusi rektorė, aktyviai dalyvavusi Trečiojo amžiaus universiteto veikloje nuo pat jo įsikūrimo pradžios, jubiliejinio 20-mečio, deja, nebesulaukė. Bet ir sirgdama V. Brimienė gyveno MČTAU rūpesčiais,  domėjosi savo kolegų veikla, džiaugėsi jų laimėjimais. Ji visada buvo su mumis ir išliks amžinai. Iškeliaudama ji neišsinešė nieko – mums liko jos darbai, dalelė širdies ir begalinė meilė gyvenimui ir žmonėms.
Dr. Vanda Brimienė Trečiojo amžiaus universitetui vadovavo 2009–2012 m. Ji pratęsė a. a. dr. Medardo Čoboto – TAU įkūrėjo pradėtus darbus ir įnešė neįkainojamą indėlį kaip išskirtinė lyderė, puiki organizatorė, kaip žmogus, visur ir visada ieškojęs teisingiausio sprendimo. Dr. V. Brimienės dėka Trečiojo amžiaus universitetui 2012 m. vasario 25 d. suteiktas garbingas jo įkūrėjo M. Čoboto vardas. Pakoreguoti universiteto įstatai, kiti šios mokymo įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, įregistruota MČTAU būstinė. Rektorės rūpesčiu Vilniaus Gedimino technikos universitete buvo gautos patalpos klausytojų užsiėmimams.
Rektorės pastangų, žmogiškumo ir gebėjimo bendrauti dėka daugelis idėjų virto gyvais darbais. Vadovaujant V. Brimienei, pertvarkyti Istorijos, Socialinės psichologijos, Literatūros fakultetai, įkurtas naujas Politologijos fakultetas. Sudaryta projektus rašančių asmenų grupė, padėjusi gauti lėšų MČTAU veiklai plėtoti. Rektorę pelnytai galima laikyti ir MČTAU interneto svetainės krikštamote – ji troško, kad viskas būtų išsaugota elektroninėse laikmenose, kad niekas nebūtų pamiršta ir išliktų ateities kartoms.
Už nuopelnus Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetui dr. Vandai Brimienei 2014 m. gegužės 15 d. suteiktas Garbės rektorės vardas.
Vanda Brimienė gimė ir augo Kaune. Tėvų skatinama visą gyvenimą mokėsi ir lavinosi. Vilniaus Pedagoginiame institute baigė Fizikos ir matematikos fakultetą, penkerius metus dėstė mokykloje. Vėliau perėjo dirbti į Energetikos institutą moksline bendradarbe Rentgenologijos katedroje. Baigė aspirantūrą Kauno politechnikos institute. Maskvos staklių ir įrankių institute 1970 m. apsigynė technikos mokslų daktaro disertaciją. Šalia tiesioginio darbo VGTU doc. dr. V. Brimienė kartu su kitais šio universiteto Medžiagotyros ir suvirinimo katedros darbuotojais daug bendradarbiavo su pramonės įmonėmis, mokslo tyrimo įstaigomis, užsienio mokslininkais. Baigė patentinius kursus, yra padariusi keletą išradimų.
Vanda Brimienė dėjo daug pastangų, užtikrinant vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę, palaikant jų darbingumą, fizinį aktyvumą. Ji džiaugėsi galėdama būti reikalinga, naudinga, stengėsi visiems padėti ir kvietė nesusireikšminti, o mylėti vieni kitus, dalintis meile ir šiluma, siekti bendravimo ir prasmingos veiklos. Ji mūsų atmintyje išliks kaip ori, be galo teisinga, žingeidi, mylinti, visiems linkinti tik gero. Daug šiltų žodžių apie jos veiklą Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete galėtų pasakyti ir rektorato nariai, ir lektoriai, ir klausytojai – visi bendražygiai, su kuriais kartu nueitas gražus ir prasmingas kelias. Tačiau nerastume gražesnių ir prasmingesnių žodžių už tuos, kuriuos dar dešimtoje klasėje savo MAMAI išsakė sūnus Gintautas, dabar žinomas chirurgas. Sūnaus rašinys „Gyvenimas, vertas dainos“ visada gulėjo ant Rektorės darbo stalo. Ir mums buvo leista į jį žvilgtelėti. Daina nutrūko... Bet nenutilo. Esame tiek, kiek esame kituose. Jų atminty, žodžiuose, ir tyloj, ir liūdesy. Tegul čia pacituotos kelios sūnaus mintys amžinai išsaugos visiems brangaus žmogaus atminimą.

„...Mane visada stebino žmonės šalia – tie, kurių žodis, patarimas reikalingas dabar. Gyvas, artimas žmogus turi tave paguosti, padėti, o ne pageltę knygų puslapiai. Jei renkiesi draugą gyvenimui, žmogų, kuriuo tiki, kaip pačiu savimi, būtinai pažink jį, suprask jį, žiūrėdamas į akis, o ne į bronzinį paminklą.
...Svarbiausia tai, kad visi gali tikėtis jos pagalbos ir užuojautos. Galėčiau pasakyti – ji gyvena kitiems. Pirmiausia kitiems, o tik paskui sau. Viskas šio žmogaus gyvenime šimtus kartų įrodo tą vidinę šilumą, kuri taip dažnai slepiama nuo kitų. Maža ugnelė gali pažadinti žmoguje viltį, suteikti jam jėgų, kaip ir ji.
...Jai teko daug kartų kovoti. Duok, Dieve, sveikatos, o kitko man per akis,- dažnai nusijuokia. Sveikata – brangus turtas. Dviejų rankų pirštų, norint suskaičiuoti jos patirtas operacijas, neužtektų. Kartais atrodydavo, jog džiaugtis gyvenimu liko neilgai. Bet ji niekada nepasidavė. Man atrodo, priežastis galėjo būti tik viena – ji gyveno apsupta žmonių, kuriems buvo reikalinga.
...Aš niekada ir niekam neatleisiu už jos ašaras. Skaudu suvokti, kad tiek kartų nesupratau brangiausio man žmogaus, neįstengiau pateisinti jos vilčių. Tai žmogus, kurio gyvenimas vertas dainos. Tik tiek aš galėjau apie ją papasakoti, tik tiek spėjau. Daug ką praleidau – ir jos nenumaldomą troškimą mokytis, kuris gyvas ir dabar, ir begalinę meilę gimtajam miestui. Bet ar daina gali būti užbaigta, jei nesibaigė gyvenimas? Ji tik pradėta“.

Su gilia pagarba ir užuojauta artimiesiems
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektoratas


UŽSIĖMIMAI FAKULTETUOSE 

Buities kultūros fakultetas
Užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio II ir IV trečiadienį 15 val. LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, A5 aud., Studentų g. 39;

Istorijos fakultetas
Užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio II ir IV ketvirtadienį 15 val. LEU Istorijos fakulteto A5 aud., T. Ševčenkos g. 31;

Kultūros fakultetas
Ekskursijos vyksta kiekvieno mėnesio I ir III trečiadienį 12-13 val. Kiti renginiai –  II ir IV mėnesio trečiadienį 15 val. LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto A9 aud., Studentų g. 39;

Literatūros fakultetas
Užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio II ir IV penktadienį 14 val. LEU Lituanistikos fakulteto 305 aud., T. Ševčenkos g. 31;

Muzikos fakultetas
Užsiėmimai vyksta antradieniais nuo 10 iki 12 val. Karoliniškių seniūnijos salėje, Asanavičiūtės g. 20;

Politologijos fakultetas
Užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio I ir III ketvirtadienį 16 val. LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto A4 arba A5  aud., Studentų g. 39;

Socialinės psichologijos fakultetas
Užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio II ir IV antradienį 15.00 val. LEU Centriniuose rūmuose 4A aud., Studentų g. 39;

Sveikatos fakultetas
Užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio I ir III ketvirtadienį  14 val. LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, A4 aud. Kiti renginiai – II ir IV ketvirtadienį LEU aerobikos ir mažojoje sporto salėse, Studentų g. 39;

Tautodailės fakultetas
Užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio I ir III pirmadienį 15 val. LEU  Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto A9 aud., Studentų g. 39;

Turizmo fakultetas
Užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio I ir III antradienį 14.00 val. ir kitu laiku (sužinoti pasiskambinus);

Užsienio kalbų fakultetas
Užsiėmimai vyksta LEU Centrinių rūmų 519 aud. kiekvieną dieną nuo 9 iki 17 val.

 

skelbimai

Orios senatvės...

2015-05-26
2015-ieji įvardinti kaip „Orios senatvės“ metai, kuriais siekiam...
Plačiau >>
 

Paroda VU

2015-05-12
Įdomioji biblioteka: ypatingos, niekada dar viešai nerodytos knygos ...
Plačiau >>
 

Sveikatos fakul...

2015-03-04
KVIEČIA keliauti visus MČTAU klausytojus!  Pažinkime savo kraštą...
Plačiau >>
LithuanianRussian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)French (Fr)
<< grįžti į pradžią

MIELI UNIVERSITETO KLAUSYTOJAI! GEGUŽĖS 24 D. 10.00 VAL. ARKIKATEDROJE BUS AUKOJAMOS ŠV. MIŠIOS UŽ GYVUOSIUS IR MIRUSIUS MČTAU KLAUSYTOJUS. GEGUŽĖS 27 D. 14 VAL. LIETUVOS NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE ĮVYKS JUBILIEJINIS MČTAU 20-MEČIO RENGINYS. PO OFICIALIOSIOS DALIES  LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS IR MERGINŲ CHORAS „LIEPAITĖS“ ATLIKS VIDMANTO BARTULIO „KETURIAS STICHIJAS“